با استفاده از پروژه این جلسه به راحتی می توانید قابلیت بسته شدن رو به تگ های صفحات وب اضافه کنید.

Div1

Paragraph 2

Div3
Div4
Div5
Div6