سون لـرن

مرجع تخصصی آموزش طراحی و برنامه نویسی وب

دوره آموزشی فریم ورک بوت استرپ

در جلسه شانزدهم و بخش اول می پرداریم به استفاده عملی از فریم ورک بوت استرپ در قالب طراحی یک قالب م درن فلت به سبک Hero Header .در جلسات مربوط به پروژ ه های نهایی علاوه بر آشنایی کامل با ایجاد قالب های واکنشگرا تحت فریم ورک بوت ب ا اقدام انواع پلاگین ها ,کدهای جاوااسکریپت و css برای...

دوره آموزشی فریم ورک بوت استرپ

در جلسه شانزدهم و بخش اول می پرداریم به استفاده عملی از فریم ورک بوت استرپ در قالب طراحی یک قالب م درن فلت به سبک Hero Header .در جلسات مربوط به پروژ ه های نهایی علاوه بر آشنایی کامل با ایجاد قالب های واکنشگرا تحت فریم ورک بوت ب ا اقدام انواع پلاگین ها ,کدهای جاوااسکریپت و css برای...

دوره آموزشی فریم ورک بوت استرپ

در جلسه شانزدهم و بخش اول می پرداریم به استفاده عملی از فریم ورک بوت استرپ در قالب طراحی یک قالب م درن فلت به سبک Hero Header .در جلسات مربوط به پروژ ه های نهایی علاوه بر آشنایی کامل با ایجاد قالب های واکنشگرا تحت فریم ورک بوت ب ا اقدام انواع پلاگین ها ,کدهای جاوااسکریپت و css برای...

دوره آموزشی فریم ورک بوت استرپ

در جلسه شانزدهم و بخش اول می پرداریم به استفاده عملی از فریم ورک بوت استرپ در قالب طراحی یک قالب م درن فلت به سبک Hero Header .در جلسات مربوط به پروژ ه های نهایی علاوه بر آشنایی کامل با ایجاد قالب های واکنشگرا تحت فریم ورک بوت ب ا اقدام انواع پلاگین ها ,کدهای جاوااسکریپت و css برای...